Korešpondenčná adresa

LOGOSINFO s.r.o.

Holíčska 11
851 05 Bratislava

info@logosinfo.sk
+421 911 177 775

Školiaca miestnosť

LOGOSINFO s.r.o.

Rastislavova 2, Bratislava

Fakturačné údaje

IČO: 36 833 215
DIČ: 2022445557
IČ DPH: SK2022445557

Obchodný register vedený pri Okresnom súde Bratislava I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 47910/B

Bankové spojenie

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2620755032/1100
IBAN: SK22 1100 0000 0026 2075 5032
BIC: TATRSKBX